3Key Školení

3Key Školení

Profesionální způsob vzdělávání

Naše školení je určeno všem, kteří se chtějí naučit, jak budovat a udržovat bezpečné IT řešení a prostředí. Nezáleží na tom, zda jste začátečník nebo profesionál, můžete získat nové znalosti, nápady, získat pohled z jiné perspektivy. Školení je založeno na praktickém přístupu, což znamená, že se budete učit pomoci skutečných případů, aplikací a implementací postavených na příkladech

JIŽ BRZY

Řízení kryptografických klíčů

Naučte se, co je to kryptografický klíč a jak jej efektivně řídit. Jaké role a činnosti se podílejí na procesu řízení kryptografického klíče.

Specifické technologie

AppViewX CERT+

Platforma pro efektivní řízení životního cyklu certifikátů, orchestraci a automatizaci činností souvisejících s certifikáty a kryptografickými klíči.

PrimeKey EJBCA

Vysvětlení certifikační, registrační a validační autority v kontextu EJBCA a jak může být PKI implementována. Pokrývá všechny části aspektů nasazení.

PrimeKey SignServer

Řešení pro vzdálené podepisování s centralizovanou správou a vynucováním politik. Podepisování dokumentů, kódů nebo jakýchkoli dat jako služba.