Kariéra

Společnost 3Key Company disponuje velkou schopností využívat znalosti, zkušenosti a schopnosti svých lidí pro tvorbu unikátních řešení, na které je možné se vždy spolehnout. Zaměřujeme se především na informační bezpečnost, zpracování dat a konzultace. 3Key Company může pomoci se zefektivněním vašeho podnikání a přitom vždy zajistí ochranu kritických aktiv. Naši respektovaní experti využívající inovativní technologie vám mohou předvést, jak můžete zlepšit výkon vaší společnosti a zároveň snížit náklady. 

Hledáme výjimečné kolegy s širokou škálou schopností, kteří se chtějí naučit pracovat s nejmodernějšími technologiemi a spolupodílet se na jejich dalším rozvoji a uplatnění inovativním a udržitelným způsobem. 

Aktuálně hledáme

Práce v 3Key Company vám umožní získat praktickou zkušenost s nejnovějšími technologiemi a možnost podílet se na řešení nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb dneška. 

Vždy se snažíme data našim klientům maximální hodnotu a spolupracovat s nimi jako důvěryhodní partneři pro rozvoj jejich podnikání i technologií.

PKI Automation Engineer
Využívejte nejlepší technologie pro automatizaci pro zjednodušení správy infrastruktury veřejného klíče.
PKI Specialista
Podílejte se na účinném a efektivním designu a správě infrastruktury veřejného klíče.
Konzultant IT Bezpečnosti
Spolupráce s našimi klienty a integrace principů a nástrojů IT bezpečnosti do jejich každodenní rutiny.
Software vývojář
Vyvíjejte s námi produkty a řešení pro zajištění bezpečnosti digitálních dat.

Naše vize

Žijeme v digitálním světě, kde je v současnosti možné prakticky cokoliv. Různá chytrá zařízení nám pomáhají zvládat každodenní rutinu a potřebujeme se na ně spolehnout. K tomu je ale nezbytné, abychom měli důvěru v technologie, které nám služby poskytují. v 3Key jsme odhodláni podílet se na zabezpečení naší digitální budoucnosti prostřednictvím následujících principů a služeb:

Respektovaní experti v oblasti technologií

Sdílíme naše zkušenosti a znalosti napříč celým oborem, podílíme se na rozvoji a posílení profesních komunit.

Technický consulting a poradenství

Poskytujeme našim klientům zkušenosti a vhled do oblastí, kde poskytujeme konzultace. Doporučení jsou poskytována na základě znalosti technického řešení klienta. 

Praktické zkušenosti

Poskytujeme našim klientům zkušenosti na základě praktické znalosti s využitím poskytovaných technologií a řešení. Díky tomu pomáháme našim zákazníkům pochopit okamžité i dlouhodobé dopady strategických rozhodnutí.

Spolupráce

Dlouhodobá spolupráce s vybranými technologickými společnostmi nám umožňuje nabídnout nejlepší dostupné řešení pro naše zákazníky a dosahování mimořádných pracovních výsledků.

End-to-end řešení

Chápeme propojení a interakce různých systémů a technologií, což nám umožní porozumět fungování řešení z end-to-end perspektivy.

3Key Kultura

Co si lze v Angličtině představit pod slovem /ˈtrɪki/ psáno ‘tricky’?
Podle Cambridgeského slovníku: “Pokud je nějaká práce nebo problém tricky, tak jsou obtížné na řešení a vyžadují  soustředěnou pozornost nebo schopnosti.”
A toto je přesně náš přístup.

Technologie mohou but použity a provozovány, tak aby bylo jejich využití  pohodlné, bezpečné a cenově dostupné.

Nemáme stanovenou korporátní hierarchii a naším hlavním principem je, abychom byli důvěryhodní a inovativní. ​

Významně podporujeme snahu našich zaměstnanců o další vzdělávání, pochopení nových technologií a vzájemné sdílení znalostí. 

Usilujeme o otevřené, důvěryhodné prostředí s respektem k individualitě, kde je možné zkoumat a rozvíjet nové nápady.