Kvalifikované lokální hromadné pečetění dle eIDAS

Elektronické pečetě jsou ekvivalentem elektronických podpisů vytvářených právnickými osobami. Elektronicky pečetěná data jsou svázána s identitou právnické osoby.

Kvalifikovaná elektronická pečeť je nástroj schválený Evropskou unií pro elektronické podepisování dokumentů společnostmi jako například veřejnými institucemi nebo korporacemi. Slouží jako důvěryhodné elektronické stvrzení, které garantuje původ, integritu, a autenticitu podepsaných dokumentů nebo dat jakéhokoliv typu.

V digitální éře je důvěryhodná elektronická komunikace v rámci procesů klíčovou konkurenční výhodou, protože umožňuje snížení nákladů spojených se správou dokumentů. Využitím řešení pro kvalifikovanou elektronickou pečeť mohou právnické osoby dosáhnout stavu, kdy pečetě jsou ekvivalentem kvalifikovaných elektronických podpisů využívaných fyzickými osobami. 

Řešení nabízené 3Key Company je lokálně provozovaný systém pro kvalifikované elektronické pečetění v souladu s nařízením eIDAS, kde je největším přínosem možnost provádět kompletní proces přípravy, pečetění, distribuce a archivování dokumentů nebo dat v jednom kroku. Řešení je obzvláště zajímavé pro organizace, které potřebují škálovatelnou výkonnost a flexibilní možnosti integrace.

Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!

  Funkcionality a výhody

  Neomezené množství pečetí bez dalších dodatečných nákladů
  Vysoký a škálovatelný výkon - vice než 30 milionů pečetí za hodinu
  Zajištění nejvyšší úrovně ochrany osobních dat dle GDPR
  Snížení nákladů a času potřebných na zprocesování a podpis dokumentů/dat
  Náhrada historických řešení s čipovými kartami a čtečkami
  Nepopíratelnost, potvrzená autenticita a garantovaná integrita dat/dokumentů
  Ideální pro procesování dokumentů/dat s vysokou mírou automatizace
  Podpora pro dlouhodobou archivaci a kvalifikovaná časová razítka
  Flexibilní možnosti integrace se stávajícími řešeními pro digitální podepisování
  Nejvyšší zajištění kvality v B2B a B2C komunikaci pro všechny typy transakcí
  Plný soulad s evropským nařízením eIDAS a ETSI normami
  Podpora integrace se širokou škálou systémů pro správu dokumentů a dat (CRM,ERP)

  Příklady použití kvalifikované elektronické pečetě

  Validace dokumentů
  Finanční reporting
  Transakce
  Obchodní nabídky
  Výpisy a reporty
  Hromadné notifikace
  Digitální archivace
  Příchozí dokumenty
  Elektronické fakturace
  Právně závazné dokumenty
  Emailová komunikace
  Všeobecné obchodní podmínky

  Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!

   Architektura elektronického pečetění

   Typická architektura nasazení

   Standardní proces pečetění

   Regulatorní rámec

   eIDAS formáty podpisů

   • ETSI EN 319 142 – PDF Advanced Electronic Signature Profiles (PAdES)
   • ETSI EN 319 132 – XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
   • ETSI EN 319 122 – CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
   • ETSI TS 119 182-1 – JSON Advanced Electronic Signatures (JAdES)
   • ETSI EN 319 162 – Associated Signature Containers (ASiC)
   • ETSI EN 319 422 – Time-stamping protocol and time-stamp token profiles

   QSCD

   EN 419 221-5

   Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules – Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

   Pečetění

   CEN/TS 419 221-6

   Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device

   ENISA vzhledem k EN 419 221-5

   One could perfectly use this PP for devices that are not managed by a TSP. A device certified against this PP may be used by users that wish to store they signing keys remotely, as it would be the case e.g. for a legal person implementing a QSCD to issue qualified seals. Even if the PP is suitable for cryptographic modules used by QTSP, the PP can be used for devices other than TYPE 2 ones.

   eIDAS

   GDPR

   PSD2

   PCI

   ISO

   ETSI

   CEN

   ANSSI

   Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!