Kvalifikované lokální hromadné pečetění dle eIDAS

Elektronické pečetě jsou ekvivalentem elektronických podpisů vytvářených právnickými osobami. Elektronicky pečetěná data jsou svázána s identitou právnické osoby.

Kvalifikovaná elektronická pečeť je nástroj schválený Evropskou unií pro elektronické podepisování dokumentů společnostmi jako například veřejnými institucemi nebo korporacemi. Slouží jako důvěryhodné elektronické stvrzení, které garantuje původ, integritu, a autenticitu podepsaných dokumentů nebo dat jakéhokoliv typu.

V digitální éře je důvěryhodná elektronická komunikace v rámci procesů klíčovou konkurenční výhodou, protože umožňuje snížení nákladů spojených se správou dokumentů. Využitím řešení pro kvalifikovanou elektronickou pečeť mohou právnické osoby dosáhnout stavu, kdy pečetě jsou ekvivalentem kvalifikovaných elektronických podpisů využívaných fyzickými osobami. 

Řešení nabízené 3Key Company je lokálně provozovaný systém pro kvalifikované elektronické pečetění v souladu s nařízením eIDAS, kde je největším přínosem možnost provádět kompletní proces přípravy, pečetění, distribuce a archivování dokumentů nebo dat v jednom kroku. Řešení je obzvláště zajímavé pro organizace, které potřebují škálovatelnou výkonnost a flexibilní možnosti integrace.

Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Funkcionality a výhody

Neomezené množství pečetí bez dalších dodatečných nákladů
Vysoký a škálovatelný výkon - vice než 30 milionů pečetí za hodinu
Zajištění nejvyšší úrovně ochrany osobních dat dle GDPR
Snížení nákladů a času potřebných na zprocesování a podpis dokumentů/dat
Náhrada historických řešení s čipovými kartami a čtečkami
Nepopíratelnost, potvrzená autenticita a garantovaná integrita dat/dokumentů
Ideální pro procesování dokumentů/dat s vysokou mírou automatizace
Podpora pro dlouhodobou archivaci a kvalifikovaná časová razítka
Flexibilní možnosti integrace se stávajícími řešeními pro digitální podepisování
Nejvyšší zajištění kvality v B2B a B2C komunikaci pro všechny typy transakcí
Plný soulad s evropským nařízením eIDAS a ETSI normami
Podpora integrace se širokou škálou systémů pro správu dokumentů a dat (CRM,ERP)

Příklady použití kvalifikované elektronické pečetě

Validace dokumentů
Finanční reporting
Transakce
Obchodní nabídky
Výpisy a reporty
Hromadné notifikace
Digitální archivace
Příchozí dokumenty
Elektronické fakturace
Právně závazné dokumenty
Emailová komunikace
Všeobecné obchodní podmínky

Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Architektura elektronického pečetění

Typická architektura nasazení

Standardní proces pečetění

Regulatorní rámec

eIDAS formáty podpisů

  • ETSI EN 319 142 – PDF Advanced Electronic Signature Profiles (PAdES)
  • ETSI EN 319 132 – XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
  • ETSI EN 319 122 – CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
  • ETSI TS 119 182-1 – JSON Advanced Electronic Signatures (JAdES)
  • ETSI EN 319 162 – Associated Signature Containers (ASiC)
  • ETSI EN 319 422 – Time-stamping protocol and time-stamp token profiles

QSCD

EN 419 221-5

Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules – Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

Pečetění

CEN/TS 419 221-6

Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device

ENISA vzhledem k EN 419 221-5

One could perfectly use this PP for devices that are not managed by a TSP. A device certified against this PP may be used by users that wish to store they signing keys remotely, as it would be the case e.g. for a legal person implementing a QSCD to issue qualified seals. Even if the PP is suitable for cryptographic modules used by QTSP, the PP can be used for devices other than TYPE 2 ones.

eIDAS

GDPR

PSD2

PCI

ISO

ETSI

CEN

ANSSI

Zajímá vás toto řešení, spojte se s námi!

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.