Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a osobní údaje. Zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s mezinárodními a evropskými zásadami ochrany údajů a příslušnou legislativou týkající se osobních údajů (včetně obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů, je-li relevantní).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ INFORMACE

Ohledně všech záležitostí týkajících se ochrany údajů se mohou subjekty údajů obrátit na společnost 3Key Company s.r.o. pomocí následujících kontaktních informací:

3Key Company s.r.o. 

IČO: 077 51 478

Nad úpadem 299/48, Háje, 149 00 Praha 4

privacy@3key.company

1. WEBOVÉ STRÁNKY A INTERNETOVÉ SLUŽBY 

Tato část obsahuje obecné informace, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s tímto webem a dalšími internetovými službami (dále jen „web“). Budeme vaše osobní údaje získané prostřednictvím webu zpracovávat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými zákony. Pokud plánujete web procházet nebo jinak používat, přečtěte si pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, opusťte tento web.

1.1 ZÍSKÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně můžete web navštívit, aniž byste zadali jakékoli osobní údaje. Web je technicky rozdělen do různých částí, z nichž některé mohou vyžadovat zadání dalších vašich osobních údajů, zatímco jiné lze používat bez zpracování jakýchkoli osobních údajů.

Při návštěvě webu nám váš počítač automaticky odesílá určité technické a jiné informace (např. IP adresu, typ vašeho prohlížeče a zdroj vaší návštěvy). Informace o vašem používání webu získáváme také pomocí souborů cookies. Více informací naleznete v části Cookies tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Na určitých místech webu můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů nebo registraci služby, abyste k vámi požadované službě získali přístup. Když se na webu registrujete nebo je vám jinak přiřazen konkrétní identifikační kód pro přístup k vašim účtům, můžeme vás požádat o poskytnutí určitých informací.

1.2 ÚČEL A PRÁVNÍ ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webu se provádí za účelem:

 • zajištění účinného a bezpečného používání webu,
 • vývoje webu za účelem zvýšení kvality a rozsahu služeb,
 • poskytování na míru přizpůsobené služby a obsahu podle vašich konkrétních potřeb a zájmů,
 • vylepšování námi poskytovaných služeb a dalších obchodních účelů jako je poskytování informací o našich nových produktech a službách,
 • výzkumu a shromažďování statistických údajů (např. o tom, jaké části našeho webu uživatelé navštěvují a kolik času zde tráví),
 • zakládání, kontrola a správa uživatelských účtů,
 • zodpovídání dotazů zaslaných přes kontaktní formulář,
 • zasílání marketingových sdělení (e-mailové), udržování a prohlubování obchodních vztahů se zákazníky,
 • výběrových řízení a náborových aktivit.

1.3 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje jsou získávány přímo od jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „subjekty údajů“) anebo pokud používají náš webu.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak bude vyžadovat účel, pro který byly získány. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

1.4 SOUBORY COOKIES

Používáme soubory cookies, abychom usnadnili používání našeho webu všem jeho uživatelům. Cookies nám pomáhají zajistit funkčnost webu a analyzovat provoz na našich stránkách. V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů sdílíme cookies také s naším provozovatel webu a partnery v oblasti analýzy, sociálních médií a reklamy. Můžete si zvolit, zda přijmete všechny soubory cookies anebo zda svoji volbu upravíte v nastavení. 

1.5 WEBOVÁ ANALÝZA

Používáme webovou analýzu jako je Google Analytics k získávání statistických údajů o uživatelích webu s cílem zlepšovat obsah webu. Zpravidla jsou tyto údaje anonymní, ale pokud jste se identifikovali při stahování obsahu z webu, přihlásili do online služby anebo se na web dostali pomocí odkazu v e-mailu, můžeme být schopni identifikovat získané analytické údaje o vašem používání webu. Pomocí funkcí pro odhlášení v nástroji pro nastavení cookies nám můžete zabránit ve sledování vašich návštěv webu. To je třeba zopakovat, kdykoli k návštěvě našeho webů použijete jiný počítač nebo prohlížeč. 

1.6 PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nebudeme přenášet žádné osobní údaje mimo naši společnost nebo její partnery, pobočky, dceřiné společnosti a subdodavatele. Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být některé osobní údaje ukládány na serverech subdodavatelů, které se nacházejí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. 

2. DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ 

Používáme databázi ke správě a sledování našich obchodních a marketingových aktivit, která zahrnuje osobní údaje zástupců našich zákazníků, potenciálních zákazníků a jiných společností, se kterými máme obchodní vztah nebo ho chceme vytvořit. Databáze může také zahrnovat osobní údaje zákazníků našich zákazníků nebo koncových uživatelů, kteří nás kontaktují ohledně našich služeb a produktů, kterým poskytujeme podporu, a dále osobní údaje související s externími zúčastněnými stranami, které chceme kontaktovat a poskytnout jim obecné informace o naší společnosti a naší obchodní činnosti (např. mediální zástupci, osoby s ekonomickým vlivem).

2.1 ZÍSKÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

V souvislosti s databází zákazníků dochází ke shromažďování a zpracování následujících informací:

 • jméno,
 • titul,
 • e-mail,
 • mobilní telefonní číslo,
 • adresa,
 • jazyk,
 • další případné informace relevantní pro příslušný obchodní vztah.

2.2 ÚČEL A PRÁVNÍ ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVÁNÍ

Účelem zpracování osobních údajů je umožnění naší obchodní činnosti, podporování našich obchodních aktivit, správa zakázek, servisních služeb a fakturace, kontaktování zákazníků kvůli správě smluv a marketingovým účelům a jiné udržování vztahů se zákazníky. Osobní údaje můžeme také používat k řešení požadavků a poskytování podpory na žádost zákazníků.

Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smluv uzavřených se zákazníky. Zpracování osobních údajů je déle nutné z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti souvisejících s jejími běžnými obchodními účely. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádáme si od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.3 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje jsou získávány od zákazníků nebo v souvislosti s jejich používáním našich produktů a služeb. Osobní údaje také mohou pocházet od zástupců naší společnosti na základě jejich obchodních interakcí se subjekty údajů. V určitých případech můžeme osobní údaje získávat z veřejných registrů a dalších spolehlivých externích zdrojů.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak budou vyžadovat výše uvedené účely. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

2.4 PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje obecně používáme pouze pro interní obchodní účely a údaje nepředáváme žádným externím stranám. Některé z osobních údajů mohou být přístupné dceřiným společnostem, subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb a jimi zpracovány v rozsahu vyžadovaném v souvislosti s výše uvedenými účely. Zaručujeme, že takové třetí strany jsou vždy vázány smlouvami, které se dostatečně věnují ochraně údajů a požadavkům na důvěrnost.

Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být osobní údaje také uloženy na serverech mimo EU/EHP. 

3. DATABÁZE DODAVATELŮ A SUBDODAVATELŮ 

Naše společnost a její zaměstnanci, partneři, dceřiné společnosti a pobočky používají řešení a databázovou technologii ke správě kontaktních údajů zástupců našich dodavatelů a subdodavatelů. 

3.1 ZÍSKÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

V souvislosti s databázemi dodavatelů dochází ke shromažďování a zpracování následujících informací:

 • jméno,
 • titul,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • fakturační informace,
 • další  případné informace relevantní pro příslušný obchodní vztah.
 • případně zaměstnanci subdodavatelů – jméno, datum narození, kontaktní informace, informace o zaměstnání, kvalifikaci a certifikacích.

3.2 ÚČEL A PRÁVNÍ ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVÁNÍ

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit plnění dodávek, nákup, fakturaci a správu smluv. Tyto informace můžeme použít také k řešení požadavků a provádění hloubkové kontroly dodavatelů.

Abychom mohli plnit své povinnosti související s kvalitou a bezpečností ohledně poskytování služeb a produktů, musíme být také schopni spolehlivě identifikovat jakékoli externí osoby, které pro ně pracují. Aby byla identifikace externích pracovníků možná, musíme ve svých databázích dodavatelů ukládat určité osobní informace o těchto externích pracovnících. Informace o externích pracovnících uložené v databázích dodavatelů budou použity pouze k nutné identifikaci a správě externích pracovníků v souvislosti s jejich prací prováděnou pro naši společnost.

Zpracováváme osobní údaje, protože to je nutné pro plnění dodavatelské smlouvy nebo protože to je nutné z důvodu našich oprávněných zájmů ve vztahu k našim běžným obchodním aktivitám. Na základě příslušných zákonů můžeme být povinni shromažďovat určité informace o dodavateli a jeho zaměstnancích a zástupcích. Takové povinnosti se mohou vztahovat např. k bezpečnostním požadavkům, zdanění, pojištění a jiným zákonným požadavkům a odpovědnostem dodavatele při plnění smluv. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádáme si od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.3 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje jsou získávány od dodavatelů nebo v souvislosti s jejich obchodním vztahem k naší společnosti. Informace o externích pracovnících jsou zpravidla získávány od subdodavatelských společností, které tyto osoby zaměstnávají. V určitých případech můžeme tyto osobní údaje získávat z veřejných registrů a dalších spolehlivých externích zdrojů.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak budou vyžadovat výše uvedené účely. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

3.4 PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje obecně používáme pouze pro interní obchodní účely a údaje nepředáváme žádným externím stranám. Některé z osobních údajů mohou být přístupné dceřiným společnostem, subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb a jimi zpracovány v rozsahu vyžadovaném v souvislosti s výše uvedenými účely. Zaručujeme, že takové třetí strany jsou vždy vázány smlouvami, které se dostatečně věnují ochraně údajů a požadavkům na důvěrnost.

Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být osobní údaje také uloženy na serverech mimo EU/EHP. 

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů nás mohou kdykoli kontaktovat a požádat o přístup ke svým osobním údajům. Na základě těchto požadavků subjektu údajů napravíme nebo odstraníme jakékoli neúplné, nesprávné nebo neaktuální osobní údaje. Požadavky subjektů údajů nám lze odeslat pomocí kontaktního formuláře dostupného na našem webu.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu, subjekt údajů může proti tomuto zpracování vznést námitku na základě konkrétního důvodu. Subjekt údajů musí tento důvod v požadavku týkajícím se námitky dostatečně identifikovat.

V určitých případech mohou subjekty údajů vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů a požádat o přenosnost údajů. V případě, že subjekty údajů mají obavy nebo výhrady ohledně našich zpracovacích aktivit, mají právo podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

V určitých případech můžeme požadavek subjektu údajů odmítnout, např. pokud je požadavek zjevně neodůvodněný nebo přehnaný nebo máme jiný oprávněný důvod k jeho odmítnutí. Takové oprávněné důvody nám mohou dokonce zabránit v tom, abychom vyhověli požadavku na smazání osobních údajů, pokud je nutné zachovat je ze zákonných důvodů nebo uchování auditní stopy. Dále může být nutné uchovat tyto údaje, abychom mohli plnit své smluvní povinnosti.

Je naší povinností upozornit na to, že pokud zablokujeme nebo smažeme osobní údaje subjektu údajů v souladu s jeho požadavkem, nemusíme být schopni dále poskytovat služby nebo produkty, které by chtěl využít, čí je již využíval nebo které si dříve objednal, anebo mu poskytnout obsah, který si chtěl stáhnout.

5. AKTUALIZACE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naším cílem je neustále rozvíjet web, svou obchodní činnost a své postupy a nástroje související s ochranou údajů. Proto si vyhrazujeme právo tyto Zásady o ochraně osobních údajů upravovat. Věříme, že se na tyto Zásady o ochraně osobních údajů čas od času podíváte, abyste se seznámili s případnými úpravami. V rozsahu požadovaném příslušnými zákony, které se týkají ochrany soukromí, můžeme kontaktovat subjekty údajů i přes jiná rozhraní nebo pomocí získaných kontaktních informací, abychom jim mohli předat informace o těchto aktualizacích.