Reference

Správa životního cyklu certifikátů

Efektivní a účelná správa tisíců certifikátů v ATM a v kritických systémech pro acquiring a správu POS terminálů.

ISMS pro digitální banku

Návrh a implementace ISMS založeného na ISO 27001 a bankovních regulačních standardech pro mobilní banku.

VISA

Business datová analýza

Pomoc s pochopením a zpracováním dat o platebních kartách a poskytnutí znalostí pro usnadnění business procesů.

PCI DSS Konzultace

Vytvoření efektivního a účelného systému informační bezpečnosti a technologií pro zajištění ochrany dat držitelů karet a platebních transakcí.

PCI DSS Konzultace

Spolupráce na návrhu a implementaci opatření pro systémy bezpečnosti největšího e-shopu v ČR pro zajištění ochrany dat držitelů karet.

PKI dle standardu ICAO

Implementace a podpora při vytváření plnohodnotného PKI ve Vietnamu dle standardu ICAO včetně předání znalostí a konzultací.

PCI DSS Konzultace

Dlouhodobé bezpečnostní a compliance konzultace pro provozovatele největší acquiringové sítě v ČR.

CZERTAINLY CLM

Řešení pro správu certifikátů a kryptografických klíčů pro katastr nemovitostí.

Kvalifikované vzdálené podpisy dle eIDAS

Holistická podpora, služby a řešení pro qTSP dle eIDAS a kvalifikované důvěryhodné služby (podpis, pečeť a časové razítko).

PCI P2PE konzultace

Konzultace při návrhu a implementaci certifikovaného platebního řešení dle standardu P2PE pro globální společnost v oboru paliv.