PCI DSS Konzultace pro největší acquiringovou síť v ČR

Bankovní informační technologie, s.r.o. (zkráceně BANIT) je stoprocentní dceřinou společností Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) ze skupiny KBC.
Společnost poskytuje zájemcům o akceptace platebních karet k bezhotovostním úhradám za zboží a služby prostřednictvím platební brány na internetu a platebních terminálů (POS terminál) a zajišťuje také jejich dodání s instalací, a i následný servis. Společnost zajišťuje služby pro poskytování acquiringových služeb v rámci ČR pro zákazníky ČSOB, ale také například provoz terminálů v rámci sítě České Pošty. POS terminály, resp. nabízená řešení mohou zajistit i další funkce – řešení jízdného v prostředcích městské hromadné dopravy, dobíjení předplatných mobilních telefonů, věrnostní programy, CashBack, akceptace tankovacích „petrol“ karet, úhradu mýta atd. Infrastruktura ve vlastnictví BANIT je využívána rovněž pro poskytování služeb akceptace karet v Maďarsku pro zákazníky banky KBC.

Budování, provoz a rozvoj infrastruktury pro platební karty.

Požadavek zákazníka

Provozování největší sítě platebních terminálů v rámci ČR a poskytování služeb pro zpracování plateb i mezinárodně v rámci skupiny KBC je úkol mamutích rozměrů. Provoz v rámci elektronického platebního styku neustále roste, což vyžaduje dodatečné investice do infrastruktury. Neustále je nezbytné inovovat a dodávat nové služby na trh. Zároveň je nutné také zajistit i provoz stávajících služeb. I tyto služby musí být dále upravovány a to zejména, aby byly naplněny požadavky bezpečnosti a souladu s definovanými mandáty, které jsou vydávány ze strany platebních asociací. Požadavky asociací jsou definované pro globální trh a do značné míry obecně. Správný výklad ohledně adekvátní implementace jednotlivých požadavků do stávajících systémů nebo poradenství, jak nejlépe řešit další rozvoj infrastruktury s ohledem na dlouhodobou efektivitu a soulad s regulatorními požadavky, může BANITu pomoci učinit správná rozhodnutí pro účelné vynakládání zdrojů.

Dodávka

3Key má dlouholeté zkušenosti a znalosti s navrhováním architektur a budováním systémů v souladu se standardy PCI (Payment Card Industry). Specialisté 3Key rovněž mají kvalifikaci posuzovat a certifikovat takováto prostředí dle platných standardů platebních asociací. BANIT se proto rozhodl využívat možnosti dlouhodobě spolupracovat s 3Key a řešit vybrané otázky compliance a rozvoje systémů. BANIT takto získává možnost dle svých potřeb získat názor kvalifikovaných assessorů dle standardů PCI na komplexní otázky souladu se standardy, které mohou být s ohledem na konkrétní konfiguraci služeb vykládány různým způsobem. Rovněž při zvažování nových služeb a investic získává vhled zkušených profesionálů ohledně náročnosti provozování potenciálních nových služeb s ohledem na požadovanou úroveň bezpečnosti a jiných provozních nároků.

Výhody řešení

Spojte se s námi!

Rádi vám pomůžeme uspět!

    vložte celé jméno

    vložte platný email

    vložte předmět zprávy

    vložte stručnou zprávu