CZERTAINLY pro ČÚZK

Činnost zajišťována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) zahrnuje státní správu katastru nemovitostí zahrnující zápisy věcných práv k nemovitostem a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, například správu geodetických základů, základní báze geografických dat, tvorbu ortofota či základních map ČR.

ČÚZK poskytuje informace poskytuje převážně elektronickou cestou, službami dálkového přístupu a nahlížení do katastru nemovitostí. Nahlížení je bezplatné a poskytuje základní orientaci v katastrálních mapách i informacích o vlastnictví nemovitostí. Dálkový přístup poskytuje veřejné správě bezplatně a ostatním uživatelům za poplatek úplné informace o zápisech v katastru nemovitostí, zejména výpisy z katastru nemovitostí, ale i například přehledy o vlastnictví nemovitostí ve větším územním rozsahu.

Úřad postupně směřuje k plné elektronizaci svých agend. ČÚZK rovněž zajišťuje provoz a modernizaci České sítě permanentních stanic GNSS, která umožňuje rychle a s centimetrovou přesností určovat polohu bodů na území České republiky díky permanentnímu příjmu signálů z družic globálního navigačního systému.

Zajištění evidence nemovitostí a věcných práv k nim

Požadavek zákazníka

Míra digitalizace agend ČÚZK dlouhodobě přesahuje běžný standard mezi ostatními českými úřady. Kvalita mapových podkladů, ostatních dat o nemovitostech, ale i provozovaná technologická řešení řadí ČUZK mezi nejlepší katastrální úřady na světě. Zajištění vysoké míry spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti svých systémů je absolutně nezbytné pro řádné fungování všech agend, které tato instituce pro Českou republiku zajišťuje. Proto se ČUZK rozhodl řešit také oblast kryptografických prostředků, které jsou využívány pro zabezpečení důvěry a bezpečnosti v rámci IT sítě. ČÚZK neprovozuje Kubernetes, proto se rozhodl, že využije možnost instalace CZERTAINLY jako virtuální appliance. Cílem ČUZK bylo v první řadě získat jeden nástroj, kde budou informace o všech certifikátech, které jsou v síti provozovány, aby bylo možné zajistit řádný monitoring všech certifikátů a přehled o nich. Tato evidence bud moci být využita například pro dokladování compliance ve vztahu k evropské regulaci NIS2 a souvisejících nařízení NÚKIB.

Dodávka

3Key poskytlo virtuální appliance s aktuální verzí CZERTAINLY platformy. ČÚZK si nástroj nainstaloval do své sítě a následně provedl skenování své sítě a připojení interních certifikačních autorit. Následně díky nástroji získal přehled o všech certifikátech provozovaných v rámci sítě ČÚZK a to certifikátů vydaných prostřednictvím interních certifikačních autorit ale také všech důvěryhodných certifikátů, které byly zakoupeny a vydány z externích certifikačních autorit. Zákazník oceňuje zejména fakt, že informace nejsou drženy v nějaké excelovské tabulce, kde jejich kvalita závisí na tom, jak byly do tabulky zadány, ale jsou udržovány v rámci platformy, kde vždy odpovídají reálnému stavu vydaných certifikátů a jejich umístění v rámci sítě.

Výhody řešení

Spojte se s námi!

Rádi vám pomůžeme k úspěchu!

    vložte celé jméno

    vložte platný email

    vložte předmět zprávy

    vložte stručnou zprávu