PCI P2PE konzultace pro platební řešení

GPE je globální hráč s komplexním portfoliem služeb pro acquirery a issuery platebních karet. GPE se chce přizpůsobovat, růst a vést své zákazníky do budoucnosti pomocí špičkových technologií založených na softwarově řízených řešeních. Společnost vydává 4,5 milionu karet a zpracovává více než 1,3 miliardy transakcí ročně a je uznávaná jako skutečný expert ve svém oboru a důvěryhodný a stabilní partner.
Global Payments Europe dokáže podporovat jedinečné nápady svých klientů, a proto je velmi flexibilní při přizpůsobování svých služeb. Týmy jsou připraveny dodat svým klientům kompletní portfolio služeb nebo pouze jediné řešení.

Po stabilizaci své základní platformy na processing plateb se GPE zaměřuje na inovace, které přinášejí koncovým zákazníkům nové uživatelské zkušenosti, jako je identifikace zákazníka jeho platební kartou, mobilní platby nebo použití klasické platební karty jako jízdenky v MHD.

Service. Driven. Commerce

Požadavky zákazníka

GPE potřebovalo poskytnout bezpečné platební řešení prostřednictvím terminálů pro jednoho z významných světových hráčů v oblasti prodeje pohonných hmot. Celé řešení muselo splňovat požadavky standardu PCI P2PE včetně validace. Dodávka GPE zahrnovala aplikaci pro EFT platební terminál, správu šifrovacích a klíčovacích služeb. Požadované služby od 3Key Company obsahovaly: 
 
 • Ohraničení a minimalizace nezbytného rozsahu 
 • GAP analýza pro zhodnocení současného stavu řešení z pohledu souladu se standardem 
 • Návrh politik a procedur dle požadavků standardu a přípravu dokladů pro formální posouzení souladu
 • Spolupráce konzultanta 3Key Company při  formálním posouzení souladu

Dodávka

3Key má mnoho zkušeností z návrhů a provozu systémů, které jsou v souladu se standardem PCI P2PE. Proto se GPE rozhodlo požádat 3Key o pomoc při návrhu a implementaci projektu nezbytného pro dosažení souladu a certifikace dle standardu PCI P2PE.  

Standard PCI P2PE je velmi komplexní, ale jeho naplnění je možné rozdělit na několik různých komponent, které mohou být nezávisle posouzeny ze strany P2PE assessora. V případě tohoto projektu bylo celé řešení rozděleno mezi GPE a zákazníka (významná světová společnost v oboru výroby a distribuce paliv). 3Key nejdříve muselo definovat rozsah PCI P2PE komponent, které byly součástí dodávky ze strany GPE. Poté všechny komponenty musely být zhodnoceny, aby byl určen jejich stav z pohledu PCI P2PE standardu. Výsledkem zhodnocení bylo dodání GAP analýzy a následný návrh bezpečnostních kontrol nutných k dosažení souladu s požadavky standardu. Všechny úpravy včetně politik a opatření byly navrženy v rámci těsné spolupráce s technickým týmem zákazníka a navržená opatření byla ušita na míru stávajícímu řešení. Tímto způsobem bylo možné dosáhnout souladu s PCI P2PE tím nejefektivnějším způsobem a ušetřit zdroje a pracnost na straně GPE. Využití zkušeností z předchozích podobných projektů umožnilo urychlit a zjednodušit proces dosažení compliance pro GPE. Zástupci zákazníka zvláště ocenili spolupráci při prezentaci systémů PCI assessorovi, kde se projevila neocenitelná hodnota znalostí a zkušeností konzultantů 3Key Company.

Výhody řešení

Spojte se s námi!

Rádi vám pomůžeme uspět!

  vložte celé jméno

  vložte platný email

  vložte předmět zprávy

  vložte stručnou zprávu