Řešení pro kvalifikované podepisování, pečetění a časová razítka v souladu s eIDAS

PENNEO je dánská společnost, která byla založena v roce 2014 s cílem snížit pracnost při potvrzování dokumentů prostřednictvím platformy pro digitální podepisování. Od svého vzniku rozvíjelo PENNEO řadu postupů pro automatizované získávání a registraci nových klientů (KYC) a podepisování a správu dokumentů. Díky efektivitě poskytovaných řešení pomáhá různým organizacím i v regulovaných odvětvích splnit compliance požadavky účelně a bezpečně. Společnosti díky PENNEO uspoří čas na administrativních úkonech i na provozních nákladech, zvýší svou produktivitu a zlepší uživatelskou zkušenost koncových zákazníků.

PENNEO uspělo ve své misi a pomohlo snížit náklady a automatizovat procesy více než 2 600 společnostem v oblastech auditu a účetnictví, realitním agenturám, finančním a bankovním domům, právním kancelářím a různým správním organizacím.

Kde se růst produktivity setkává se splněním regulatorních požadavků.

czertainly_sign_color

CZERTAINLY je open-source platforma zajišťující efektivní a účelný způsob správy důvěryhodných služeb pro společnosti všech velikostí i jednotlivce. Jeden z cílů této platformy je poskytnutí jednoduché a dostupné cesty pro zabezpečení digitální komunikace a podpora informační bezpečnosti ve stále více propojeném světě.

Požadavky zákazníka

PENNEO potřebovalo nasadit řešení pro vzdálené podepisování, které bude plně integrováno s jejich digitalizační platformou včetně podpory napojení na poskytovatele identit a které bude splňovat a garantovat nejvyšší úroveň digitální důvěry na trzích v EU. Požadované řešení pro poskytování kvalifikovaných služeb muselo splňovat následující normy:

 • ISO 27001 – mezinárodní standard pro řízení informační bezpečnosti
 • eIDAS regulatorní rámec pro kvalifikované důvěryhodné služby
 • ETSI normy 

Aby se PENNEO mohlo stát kvalifikovaným poskytovatelem důvěryhodných služeb a bylo uvedeno na veřejném seznamu důvěryhodných poskytovatelů v EU, muselo projít mimo jiné oficiálním auditem. Na základě této certifikace může PENNEO nabízet kvalifikované elektronické podpisy, elektronické pečetě a časová razítka všem svým zákazníkům.

Dodávka

3Key v rámci dodávky zajistilo proces návrhu a implementace technologie a postupů pro QTSP včetně:

 • Podpora pro splnění compliance požadavků – vysvětlení požadavků pro danou konkrétní implementaci, zajištění řádného nasazení technologií pro kvalifikované služby a podpora při certifikačním auditu
 • eIDAS dokumentace – provozní a technická dokumentace, vedení při tvorbě procesů, procedur, politik a dokladů
 • Návrh technologie – příprava a nasazení technologií v rámci testovacího a produkčního prostředí včetně manuálů a konfiguračních standardů
 • Podpora implementace – integrace a automatizace řešení s existujícím procesem podepisování a zajištěním uživatelské přívětivosti

CZERTAINLY Signing (také známý jako eIDAS SignServer) je důležitou částí řešení, které je plně integrováno s technologiemi SAM a QSCD pro splnění všech požadavků eIDAS. PENNEO úspěšně prošlo auditem a je uvedeno na seznamu důvěryhodných poskytovatelů EU.

Výhody řešení

Spojte se s námi!

Rádi vám pomůžeme uspět!

  vložte celé jméno

  vložte platný email

  vložte předmět zprávy

  vložte stručnou zprávu