Analýza karetních dat a souvisejících transakcí

VISA

O společnosti VISA

Visa Inc. je americkou mezinárodní společností zabývající se finančními službám sídlící v kalifornském Foster City v USA. Zajišťuje elektronické převody peněz po celém světě nejčastěji prostřednictvím svých kreditních a debetních karet. VISA patří k nejhodnotnějším společnostem na světe.

Seznamte se, VISA. Síť možností pro každého.

Požadavek zákazníka

VISA potřebovala zajistit datové analýzy pro českou pobočku významné mezinárodní banky pro zajištění hladkého průběhu migrace portfolia platebních karet. Banka měla 2 základní požadavky – zajistit podporu obchodního oddělení analýzou dat uložených v datových skladech z centrálních systémů banky a navrhnout a realizovat systém pravidelného reportingu pro celé portfolio platebních karet. V obou případech zástupci zadavatele věděli, že potřebná zdrojová data jsou ukládána v databázích, kde jejich struktura není zdokumentována. Tudíž schopnost rychlé orientace v databázovém schématu byla nutnou podmínkou pro realizaci projektu.

Dodávka

Dodávka probíhala po dobu 7 měsíců a zahrnovala pravidelnou spolupráci se zástupci klientské banky. Pro zástupce obchodu, marketingu a IT oddělení byly v průběhu projektu vytvořeny a dodány desítky datových analýz. Také byly navrženy a dodány systémy generující pravidelné reporty pro debetní a kreditní platební karty. Celé řešení pravidelného reportingu bylo převzato zástupci klientské banky a nyní je tímto týmem dále provozováno. Integrální součástí řešení jsou rovněž SQL skripty pro přípravu dat pro jednotlivé pravidelné měsíční reporty. 

Výhody řešení

Spojte se s námi!

Rádi vám pomůžeme uspět!

    vložte celé jméno

    vložte platný email

    vložte předmět zprávy

    vložte stručnou zprávu